Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

Fastelavns søndag

Jesu dåb er evangelieteksten til i dag, Fastelavns søndag.

Jesus døbes i Jordanfloden, stiger derefter op fra vandet og samtidigt åbner himlen sig og Guds ånd stiger ned over ham ligesom en due og Guds stemme peger Jesus ud med ordene: Dette er min elskede søn, i ham har jeg velbehag.

Læg mærke til de to bevægelser: Jesus stiger op fra vandet efter sin dåb. Fra himlen stiger Guds ånd ned og det åbenbares, af Gud selv, hvem Jesus er. Han er Guds elskede søn.

Stemmen og Ånden fra himlen er det, vi lever af. At der kommer noget ude fra og oppe fra, som siger det til os, som vi både kan være i tvivl om, og som vi ikke bare sådan kan sige til os selv.

Jo, vi kan være så heldige, at vi kan føle os elsket, men det modsatte kan også være tilfældet. Og det er i alt fald ikke tilstrækkeligt, at jeg siger det til mig selv. Kærligheden kan ikke leve og næres af selvbekræftigelse. Kærlighedeen er, at en anden vil mig, møder mig og fortælle mig, at jeg er elsket.

Det er netop, hvad Gud gør i dåben. Ikke kun ved Jesu dåb i Jordanfloden men ved hver en dåb. Du lille barn, du unge, du voksne og du gamle, du er et gudselsket menneske.

Hvor er det vigtigt, at det bliver sagt.

Den anden bevægelse, det at Jesus stiger op af vandet, har imidlertid også noget vigtigt ved sig.

Nu er der tale om en dåb i en flod og ikke i en døbefont. Og Jesus er blevet døbt ved fuld neddykning. Men der er noget i denne bevægelse, det at Jesus står der midt i floden, med kroppen og skuldrene i, hovedet også under, og så er han døbt og skyder op af vandet.

Noget håbefuldt, som minder mig om Jonas sang i hvalfiskens bug. Situationen er alvorlig, Jonas siger:

Du havde kastet mig i dybet, i havets skød,

Strømmene omgav mig,

Alle dine brændinger og bølger skyllede hen over mig…

Vandet truede mit liv,

Havdybet omgav mig,

Tang havde viklet sig om mit hoved ( Jon 2,4.6)

Men derpå fortsætter Jonas med følgende ord:

Men du, Herre min Gud

Løftede mig op fra graven.

I sin nød har Jonas råbt til Gud, og Gud har svaret ham. Han ved sig hørt på trods.

Det er dette håb, der også rejser sig for den døbte, at vi er i vores skrøbelige liv på den mærkelige klode, er løftet op og her kan leve fuld af håb.

Gud, styrk os i dette håb.

I Jesu navn. Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677