Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Øvrige nyheder

GRÆNSEN - et Folkemøde i Ribe

I dagene 14. - 17. oktober 2021 har vi folkemøde i Ribe. Her kan du bl.a. opleve koncerter, debatter, foredrag og gudstjenester.

Billede af logo

Baggrunden for folkemødet ”Grænsen”: 1920 grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland er måske den vigtigste enkeltstående begivenhed i nyere dansk nationshistorie, for så vidt som den betegner afslutningen på den proces, der forvandlede Danmark fra en multikulturel stormagt til en lille, monolingval og kulturelt homogen nationalstat – og sidenhen, ifølge den politologiske litteratur, til selve mønstereksemplet på den skandinaviske velfærdsstat.

Efter årtier, hvor globaliseringen satte dagsordenen, er nationalstaterne nu tilbage i den politiske og folkelige debat. Men på fuldstændigt ændrede vilkår sammenlignet med 1920: Danmark er således ikke længere det homogene, monoreligiøse samfund, det var i 1920, men præget af udfordringen fra den globaliserede økonomi, klimakrisen, migrationen, arbejdskraftens frie bevægelighed, overnationale institutioners indflydelse på dansk lovgivning, det angiveligt voksende skel mellem folk og elite samt måske ikke mindst det krav om en ændret selvforståelse, der vokser ud af den ændrede situation. 

Se programmet og læs mere om Folkemødet her Folkemøde i Ribe | Folkemøde i Ribe (folkemodeiribe.dk)

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk