Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

Midfaste søndag

Herre,
Gud Fader i himlen
Du åbner hånden og mætter os med dit brød.
Vi beder dig
Forbarm dig over os
og åbn vores øjne for din mad,
Det daglige brød som er godt og nærende
Og livets brød, som rækker ud over alle grænser
Og som er mere end vand og gær
Olie, mel og salt.
Lad altid dit brød slå til,
Så vi får nye kræfter,
Og vi får del i dig og dit rige,
Du som er fra evighed og til evighed. Amen

Tænk sig to fisk og fem bygbrød får Jesus til at strække ved at dele dem ud.

De to fisk og de fem brød bespiser og mætter ligefrem fem tusinde mennesker ved Galilæas sø.

Og der bliver endda tolv kurve med rester af disse brød tilbage efter måltidet. Det er eventyrligt og klart et under.

Fortab dig ikke i, hvordan det fandt sted! Sig ikke, at det var nogle kæmpe fisk og enorme brød! Men glæd dig over underet! Og ikke mindst glæd dig over, hvordan, når vi deler, så bliver der oftest mere!

Det er hverken magi eller tryllekunst men en menneskelig erfaring, som vi skylder Gud, hans godhed og nåde, stor tak for. 

¤

Mennesket lever ikke af brød alene, men af det ord, der udgår af Guds mund, hører vi Moses sige i den første bibelske læsning i dag. Det er sandt!

Hvis vi kun lever af vores egne ord bliver det let til, at vi holder alting for os selv. Krampagtigt holder vi da fast i vores eget.

Guds ord er derimod fordringen om at elske Gud og elske din næste. Det er kærlighedsbudskabet om den, kærlighed, der ikke søger sit eget men glæder sig over andre.

Guds ord er et ord om, hvor vigtigt det er at møde din næste i øjenhøjde. Det er at glæde sig over din næstes glæde. Og at tage dele i hans og hendes sorger. 

¤

Paulus tilføjer så i den anden bibelske læsning i dag, i sit brev til menigheden i Korinth, at Gud elsker en glad giver. Det er sådan et godt udtryk: Gud elsker en glad giver.

Og Paulus føjer til: ”Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt”.  Vi lever i en del af verden, hvor der er stor overflod, og hvor vi er meget givet, så holde det ikke for dig selv, men se til din næste.

¤

Jeg besøgte for nogle uger siden Kenya med Folkekirkens Nødhjælp og så her, hvordan bistand kan give mennesker nye muligheder. Det gjorde ikke mindst indtryk på mig, hvordan meget udviklingsarbejde er karakteriseret ved et ønske om at myndiggøre de mennesker, som er del i projekterne. Det handler således nok om at hjælpe mennesker i nød men på den måde, at de netop får mod og kræfter til at forme deres egen tilværelse. Det er vel også et under, når det lykkes, at brød, høns og geder bliver til nyt liv.  

Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677