Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

1. juledag

Glædelig jul!

Lukas evangeliets fortælling om Jesu fødsel, om det, der skete for mere end to tusinde år er vigtig at huske og tage med ind i disse dage, hvor julefreden forhåbentlig nu må sænke sig over os og den verden, vi deler.

Julens historie er nemlig en fortælling, som forvandler menneskers liv og vores forestilling om, hvad det fælles er.

¤

Den store begivenhed, folketællingen i romerriget, beordret af kejser Augustus viser sig i denne fortælling at være det mindste og er helt ubetydelig i forhold til dette barns fødsel, i en krybbe, i en stald i Betlehem.

Det er godt sådan at få proportionerne på plads. For det er jo oplagt sandt, hvad er en folketælling i forhold til et barns fødsel?

¤

Vi bør egentlig altid læse lidt videre i dag juledag i Lukasevangeliet. Stop ikke ved Jesu fødsel med hyrderne på marken, de brægende får og de himmelske engles vingesus fyldt af glæde og håb!    Det er nemlig så fint, hvordan det bliver sagt, da englene er taget hjem og hyrderne skal til at drage af igen, at Maria har taget det skete til sig. Julen er gået inde i hjertet og i blodet.

Evangelisten Lukas skriver:

 ”Men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem”

Maria sidder der med sit nyfødte barn, ser ud i natten, ser englene forsvinde og blive til stjerner på himlen. Og hun ser hyrderne pakke deres grej, kalde dyrene sammen og takke af.

Aftenen er gået, men det er ikke en aften, som de andre. Det er en aften og nat, som bærer en glæde og forundring med sig ind i alle nye dage. Det er en aften, hvor der nu er noget at huske, som evangelisten skriver, noget Maria må gemme i sit hjerte og fortsat grunde over.

¤

Evangelisten Lukas skriver, at Maria grundede over det, som var hændt med Jesu fødsel. Det er et godt ord: det at grunde over noget.

Det græske ord, vi oversætter med ”at grunde over” er ”symballo”, som betyder fortolke og udlægge. Maria prøver på at forstå eller søge en forståelse af det skete.

Maria havde ganske vist ni måneder tidligere fået det at vide, at hun skulle føde et barn. Nu er det sket, og det er et gudsbarn.

Det, som er sket julenat, kræver imidlertid en fortolkning. Både i forhold til at forstå, hvad det er for en gave Maria og jorden, ja alt levende er givet i dette lille barn, som nu er kommet til verden.

At grunde over julenats hændelse, er imidlertid ikke nostalgisk at huske hver en detalje af, hvad er sket denne nat.

”At grunde over” betyder at reflektere over og tyde det skete i lyset af det liv, som leves nu.

Det gjaldt for Maria og det gælder det dag i dag. Vi skal som hende grunde over Jesu fødsel, forstå højden og dybden, ja de himmelske og håbefulde dimensioner af julenat.

At grunde over er mere end at åbne alle gaverne juleaften. Det er også at tage Jesu fødsel til sig, gemme julens budskab i hjertet og lade det være med til at forme og skabe en ny dag.

¤

Jesu fødsel åbner verden på ny. Hans fødsel løfter os ud af egen isolation. Giver os et andet centrum end os selv og vores eget.

Jesu fødsel lærer os betydningen af det mindste. Sandheden kan ikke bare måles og vejes, og den består ikke kun i, hvad der er størst og i, hvem, der har mest magt.

Jesu fødsel viser os, at redningen og hjælpen ikke kommer fra os selv, men den kan møde os endda fra helt uventet kant. Ikke fra kejseren men fra det lille barn i krybben. Det er Jesus om hvem englene sang, at han skal bringe glæde og forsoning til alle ud over den hele vide verden.

Jesu fødsel, fordi den netop sker her på jord, i en stald i Betlehem, tydeliggør desuden, at verden her trods al mørke og vold, ikke er et gudsforladt sted.

Gud, om skabte himlen og jorden, han lader sin søn føde her, midt i verdens tomhed og øde, og han fornyr livet for os.

Det er al den under, alt dette underfulde, al den glæde og håb, som Jesu fødsel bringer til jorden, til den verden, vi bor og lever i. Og det at Maria grunder over det og tager det til hjertet, er den stille begyndelse på det nye liv efter jul.

Glædelig jul

I Jesu navn Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677