Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

1. søndag i advent

Glædeligt nytår – Glædeligt nyt kirkeår

 

Det nye kirkeår begynder i dag første søndag i advent. Det nye kirkeår kiler sig ind i disse mørke og korte dage, lyser op, bringer glædeligt nyt og bringer håb.

 

Billede af adventskrans

Lad os bede

Gud

du besøger os i vores byer, huse og sind,

skaber forventning med dit ord

og spreder håb og glæde ud over det nye kirkeår.

Du solenes sol,

som er fra begyndelsen til ende,

i himlen og på jorden,

fra hav til hav,

vi beder dig:

Åbn vores døre

og væk modet i os,

så vi lever i tillid til dig og til hinanden.

Rejs os, så vi kan takke dig

og følge dig på vejen til dit rige

du som er fra evighed til evighed. Amen

 

Glædeligt nytår – Glædeligt nyt kirkeår

¤

Det nye kirkeår begynder i dag første søndag i advent. Det nye kirkeår kiler sig ind i disse mørke og korte dage, lyser op, bringer glædeligt nyt og bringer håb.

¤

Evangelielæsningen er Jesu indtog palmesøndag i Jerusalem. Denne beretning hører egentlig påsken til, men det, at vi her i møder Jesus som en konge, og han hyldes ved sin entre, gør den eksemplarisk for alt det, vi hører og sammen gør her i kirken.

Vi er sammen søndag efter søndag for at høre Guds ord, og vi er samlet for at takke og prise ham.

 ¤

Jesu indtog i Jerusalem står i påskens samlede fortælling i kontrast til det, som senere sker i den samme påskeuge, hvor Jesus tages til fange, pines og henrettes som en gemen forbryder.

Som indgang til hele kirkeåret træder Jesu indtog i Jerusalem også frem i kontrast til den mørke tid udenfor, de korte dage og i det hele taget i kontrast til menneskets skrøbelige liv.

Men desto større er også det håb, som rejser sig af Jesu indtog i Jerusalem. Hør beretningen som hans indtog i vi menneskers liv, Guds indtog i menneskers liv.

Her møder vi Gudsordet, der bliver kød, julens budskab, om Guds tilstedeværelse på jord. Og her klinger desuden både påske og pinse med.

¤

En af det 19. århundredes store salmedigtere, ved siden af Grundtvig, B.S. Ingemann har netop øje for rækkevidden af Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag. Prøv at slå op på Nr. 83 i Den danske Salmebog Glæd dig, Zion, glæde dig, Jord!  

Ingemann opfordrer i denne adventssalme ikke blot Jerusalem, hvor Jesus red ind palmesøndag, men hele jorden til at glæde sig:

Glæd dig, Zion,

Glæd dig jord!

Se din konge til dig kommer,

glæde dig i din vinter, Nord!

Kristus bringer evig sommer.

 

Ingemann karakteriserer derpå i de følgende vers, hvad det er for et håb, Jesus bringer os, ved at besøge os:

Jesus borttager hver sten, skriver Ingemann, dvs. ikke blot stenen påskemorgen, men alle de stene, der står i vejen for os. Jesus får sorgen til at flygte. Han skubber synd og død, ja alle mørkets magter til side, og han bringer os syndernes forladelse og kærlighedens håb.

 

Hvad vi da skal gøre, ja vi skal som mængden i Jerusalem takke og prise Guds egen søn og leve ud af det lys, han bringer os i mørket.

Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.

I Jesu navn Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677