Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

2. juledag

Den amerikanske fotograf Lee Miller (1907-77) besøgte, da Hitler døde i Berlin i maj 1945, hans lejlighed i München. Der findes et ikonisk billede af hende, hvor hun ligger i Hitlers badekar.

I et brev fra de dage til sin veninde Audrey skriver hun, hvordan hun og rejsefællen dokumentaristen David E. Scherman havde besøgt Dachau og set koncentrationslejrens rædsler, de mange døde, bunkerne af opstablede lig og de mange udmagrede mennesker.

Besøget i Hitlers lejlighed gjorde det egentlig kun endnu mere endnu mere rædselsvækkende, for hun så jo, som hun skriver det i brevet, at Hitler dette onde maskinmonster havde boet så almindeligt og været et ordinært lille menneske. Hitlers lejlighed og hans ting udstillede dybest set, hvor almindelig han havde været.

Så megen ondskab og menneskelig lidelse, ja en verdenskrig sat i værk pga. et lille ordinært menneske og hans infame ideologi og totalitære tænkning.

Og sådan er det fortsat. Det er almindelige mennesker, som os, der har hjemme et sted, som spiser og sover, lever i en dagligdag, som gør andre fortræd, ødelægger og tilintetgør andre og livet for andre.

Det er mennesker, der som os, der fejrer jul og andre helligdage, som slår ihjel.

Her i 2022 har det ikke mindst været krigen i Ukraine, som har fyldt. I november måned blev det anslået, at der var dræbt og såret ca. 100 .000 russiske soldater. Antallet af døde i Ukraine er ikke kendt. En krig, som det også er skabt af almindelige mennesker præget af en totalitær tankegang.

¤

Jesus siger i evangeliet Anden Juledag: ”Se jeres hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt”.  Det er hårde ord.

Jesus dømmer den menneskelige verden. Han nævner ganske vist specifikt det Jerusalem, som skulle se til og bifalde, at han selv blev henrettet langfredag. Men tænker på hele verden.

Jesus råber af dem, dømmer dem for al deres vold, drab og mord, ja for deres manglende vilje til at søge Gud. Gud, som vil, at de skal vende om, gøre godt, elske Gud og værne om deres næste. Gud, som endda har tilbudt dem og gør det stadigt, tilbudt dem læ og ly og bringer dem varme og lys.

Men det er som om de og vi er ligeglade. Menneskene buldrer blot fortsat afsted på deres destruktive færd.

¤

Julen rummer en fred og en ro, en idyl af krybbe, nyfødt barn, glade forældre, håbefulde hyrder på marken og vismænd, som fornemmer, hvad livets mening og betydning i mødet med Jesusbarnet.

Julen er således glæde og nærvær, men julen er også en opvågnen. For julen med Guds søns fødsel, Gud ord, der nu viser sig i kød og blod, fortæller os, at det hos os kan være anderledes. Glæden og nærværet behøver ikke kun være meomentan.

Julefreden behøver ikke kun at være et øjeblik. Muligheden er os givet. Vi kan sige nej og sige fra, vi kan søge Gud og have øje for vores næste.

I troen på Gud og i forsagelsen af djævelen er ny vej banet og et nyt liv begyndt. En rose er spiret frem midt i den kolde vinter om nat ved Betlehem.

Gud hjælpe os til at leve ud af denne jul. I Jesu navn. Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677