Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

9. søndag efter trinitatis

Apostlen Paulus skriver i sit andet brev til vennen Timotheus, at han vil fortælle om det liv, som Gud har lovet de, der tror på Kristus.

Brevet er personligt og rettet til vennen Timotheus. Det er tydeligt, at de er nære venner, savner hinanden.

¤

Paulus føler sig foranlediget til at opmuntre Timotheus i dennes tro. Paulus minder ham om den gave, han Timotheus har fået fra Gud og opfordrer ham til at brænde for den og tilføjer så:

”For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. Eller som det er formuleret i den nyeste oversættelse i Bibelen 2020: Gud har jo ikke gjort os feje, men givet os kraft, kærlighed og klogskab”. 

¤

Gud har ikke givet os en fej ånd, skriver Paulus. At være fej er at være en `kryster´, `være konfliktsky´ og `ikke udvise tilstrækkeligt med mod´. Ordet kan også (måske mindre betragtet som en menneskelig dyd) oversættes med ordet `modløshed´. Men en fej ånd er i alt fald udtrykkeligt formuleret som det Gud ikke har givet os. Gud forbinder os nemlig med andet end os selv, rejser relationer op og ned, ind og ud i verden. Gudsforholdet bør derfor ikke gøre os modløse. Tværtimod Gud giver os mod til at gribe ud efter verden.

¤

Men hvad er det så Gud giver os: Jo, det Gud har lagt ind i verden er sin kraft, kærlighed og besindighed eller klogskab

¤

Kraft er styrke i en meget omfattende forstand, en vitalisme, en nyskabende kraft, som giver mennesket mod og håb.

¤

Guds kraft er imidlertid ikke en, vi selv skal mobilisere. Det er ikke et spørgsmål om, at vi blot hver især puster egen styrke op, men det handler derimod om, at vi tager vores dåb til os, lever ud af den kraft vi er givet, og her søger at være tilstede i livet med hinanden.

Guds kraft er det, som trods al verdens modgang får os til at være ihærdige, blive ved igen og igen, ikke se kun se åget i den græske mytologiske figur Sissyfos´slæben sten efter sten op af bjerget for så at se dem falde ned igen og igen. Nej, Guds kraft er at blive ved. Keep the spirit.

¤

Hvad angår kærlighedens ånd, som er det andet Paulus understreger, vi er givet af Gud, så er den helt afgørende. Guds kærlighed lægger både en længsel, en åbenhed og forsoning ind imellem os.

¤

Endelig, hvad angår den tredje: besindigheden eller klogskaben (sådan som man nu end vil oversætte det græske ord). Det kan også oversættes `forstandig´ eller `klog´ i retning af det at udvise forsigtighed. Så er denne besindighed vigtig, fordi den ikke er at forstå som det, at jeg stiller mig på afstand, men derimod peger på, at jeg ikke selv er verdens centrum. Det, jeg er, er jeg dybest givet og givet i kraft af andre, i kraft af Gud og min næste. Både himmel og jord er min baggrund og horisont.  Det er den besindighed, som Gud lægger i vores hjerter.

¤

Og givet alt dette: Guds kraft, kærlighed og besindighed, da er der al god grund til, at Gud også forventer så meget af os. Som Jesus formulerer det i evangeliet i dag, så skal vi vide, at den, der har fået meget betroet, skal der forlanges så meget mere af.

Så Gud blæs fejheden ud af os, og væk din ånd i os!

Styrk os i din kraft, din kærlighed og din klogskab.

I Jesu navn. Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677