Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Øvrige nyheder

Information til folkekirkens menighedsråd og ansatte om coronavirus

Information om skærpede tiltag mod coronavirus(COVID-19) efter statsministerens pressemøde 6. marts 2020

Billede efter gudstjeneste foran kirke

Information til folkekirkens menighedsråd og ansatte om coronavirus (COVID-19)

(Opdateret den 6. marts 2020)

Efter statsministerens pressemøde 6. marts 2020 om myndighedernes skærpede tiltag for at forebygge og inddæmme smitte med coronavirus/COVID-19 i Danmark, opdaterer Kirkeministeriet hermed sin information til folkekirkens menighedsråd og ansatte om coronavirus/COVID-19.

 

Ny hjemmeside med samlet overblik

Myndighederne arbejder løbende på at håndtere coronavirus/COVID-19 i Danmark og har samlet et overblik på siden www.coronasmitte.dk. Her kan man bl.a. finde en oversigt over en række myndigheders telefon-hotlines i forbindelse med coronavirus/COVID-19.

Links til information og råd om coronavirus/COVID-19 på andre hjemmesider:

 

Brug de 5 konkrete råd mod smittespredning

Sundhedsstyrelsen har udgivet en plakat med 5 konkrete råd til at beskytte mod smittespredning.

Plakaten, som kan findes i printbare formater via dette link, er velegnet til ophængning på relevante steder på arbejdspladsen og f.eks. ved indgangen til kirkerummet og i lokaler med offentlig adgang.

Kirkeministeriet opfordrer til efterlevelse af Sundhedsstyrelsens råd – både for at forebygge at man selv smittes, men også for at forebygge smitte af andre, f.eks. ældre og svækkede, som har øget risiko for alvorlige følgevirkninger ved smitte.

 

Udskyd eller aflys større arrangementer

Som led i den skærpede indsats for at forebygge smittespredning, opfordrer Regeringen til at man udskyder eller aflyser arrangementer med mere end 1.000 deltagere.

Opfordringen gælder foreløbig resten af marts 2020.

Ved arrangementer med mindre end 1.000 deltagere skal arrangøren vurdere smitterisikoen.

Statsministeren har betonet vigtigheden af, at offentlige myndigheder lever op til den skærpede indsats.

 

Særligt vedr. større arrangementer i folkekirken

Kirkeministeriet opfordrer til, at man i folkekirken løbende holder sig orienteret, og følger de råd og opfordringer, som myndighederne udsender for at forebygge og inddæmme smittespredning.

Kirkeministeriet opfordrer derfor til, at:

  • Præsterne, som ledere af gudstjenester og kirkelige handlinger, i samvirke med menighedsrådene vurderer smitterisikoen ved gudstjenester og kirkelige handlinger med mindre end 1.000 deltagere. Desuden at der ved nadveruddeling er ekstra opmærksomhed på at forebygge smittespredning, f.eks. ved at bruge håndsprit inden nadveruddeling og ved at indsamle nadverbægre umiddelbart efter brug, så brugte og ubrugte nadverbægre ikke kommer i kontakt med hinanden
  • Vurderingen af smitterisikoen bør bl.a. lægge vægt på hensynet til ældre og svækkede, idet de er særligt udsatte for alvorlige følger ved smitte. Desuden kan man opfordre tilstedeværende til så vidt muligt at holde en passende indbyrdes afstand, og efterleve Sundhedsstyrelsens 5 råd (se ovenfor)
  • Menighedsrådene løbende vurderer smitterisikoen ved andre arrangementer (koncerter, foredrag m.v.) med mindre end 1.000 deltagere
  • Såfremt vurderingen af smitterisikoen fører til, at en gudstjeneste eller kirkelig handling eller et andet arrangement udskydes eller aflyses, bør der så vidt muligt på forhånd sikres generel orientering herom, f.eks. via sognets hjemmeside. Efter omstændighederne kan der derudover være behov for at rette henvendelse direkte til enkeltpersoner eller institutioner (f.eks. plejehjem, skoler m.v.)
  • Præsterne opfordres til allerede nu, i samvirke med menighedsrådene, at overveje, hvorledes situationen kan påvirke de kommende konfirmationer, herunder om der evt. skal fastsættes et maksimalt antal gæster, som hver konfirmand kan medtage til konfirmationsgudstjenesten
 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677