Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

Maria Bebudelse

Forstå det, hvem der kan, men Maria gør det

Maria Bebudelse

De bibelske fortællinger er fyldt af fortællinger om og forhåbninger om Gud, der bryder ind i menneskets verden.

Gud skaber og råder og regerer, sender brød fra himlen og leder mennesker gennem ørkenen.

Midt i al mørket i den menneskelige verden, ind i det menneskelige virvar træder Gud frem med sit ord om fred og forsoning, om tilgivelse, kærlighed og dom. Gud fylder krukker med mel og trøster den sørgende, skaber ly for den forfulgte og lægger håbefulde ord ind i profeters munde.

¤

Fortællingen i dag om, hvordan Maria blev gravid, er af samme karakter:

En engel sendt af Gud bryder ind i Marias hverdag og fortæller hende, at hun skal blive gravid og føde Guds søn.

Forstå det, hvem der kan, men Maria gør det, forstår, hvad der er på færde. Hun bryder straks ud i sang, ud i den sang, vi kalder for Magnificat; og her i denne sang takker og priser hun Gud for at have set til hende.

Igen er Gud nu brudt i menneskers verden, i en ung kvindes liv. Gud er ikke en Gud kun i en fjern himmel, han er nær, træder ind i selv de mest nøgne rum.

¤

Et er at vi fejrer Maria bebudelsesdag i dag, men det er samtidig endnu en søndag, en helligdag, hvor vi bliver mindet om, ja opbygget i troen på, at Gud giver sig til kende, ja møder os i det liv, vi lever. Her i dag hos Maria i hendes hverdagsliv og hos os i vores hverdagsliv med sit ord og Ånd.

Det bliver mig tydeligere og mere klart, dag for dag, hvor vigtigt det er, at vi bliver mødt af Guds ord og nærvær. 

Vi fristes så let til at tænke, at jeg nu nok selv kan klare det hele, magte tilværelsen, og mon ikke også mine egne ord rækker.

Men det gør de ikke. Vi er virkeligt så afhængige af andre.  Det lærer mine erfaringer, hvor lidt mit eget slår til, når det gælder.

¤

Det at Maria fødte Jesus. Det, at Jesus med sin død bringer forsoning mellem Gud og menneske, åbner en ny verden for os, bringer noget nyt og noget mere, ja noget andet og mere håbefuldt ind i vores fællesskab.

Vi skal nu søge freden, men freden som andet og mere end lykke og harmoni.

Hvis Gud ikke sådan meldte sig på banen, var mødt op hos Maria og nu lod sin søn føde på jord, ja til stadighed sender sit ord og sin ånd til verden, hvor skulle vi mennesker i 2024 da møde ord som fredsrige, velsignelse og frelse, og hvor ville vi blive mødt af en fordring om at søge retfærdighed, sandhed, forsoning og heling?

I så mørk og ufredelig en verden, tænk sig da at komme ind i kirkens rum og ved gudstjenestens begyndelse blive mødt af ordene: Herren være med jer.  Det er da håbefuldt ud over alle grænser. Det gør, at vi kan gå frit derfra og fulde af mod.

¤

Maria synger og lovpriser Gud i evangeliets beretning i dag:

Hun føler sig set til, synger hun. Gud ” har set til sine ringe tjenerinde”. Og det, at han har set hende, skal vi høre som tegn på, at han har øje for al skabning.

Maria Bebudelsesdag er således en glædens dag, et håbets dag, her inden påskelidelserne og Jesu død.

Det er Guds manifestation af Guds nærvær.

Tak Gud for din kærlighed og nåde.

Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677