Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

Sidste søndag efter helligtrekonger

Fotograf: Carsten Lundager

Jesus Kristus,
Solenes sol, Født i Betlehem,
Du stråler og gennemtrømmer verden med dit lys.
Du får sløret for vores øjne til at falde
Så intet længere adskiller os fra dig og din himmel.
Al magt i himlen og på jorden er givet til dig.
Vi beder dig:
Hjælp os med at bo tæt på dig.
Vær hos os både på bjergets lyse tinde
Og i lavlandet ved kirekgårdens låge.
Dit ord og din ånd lever her,
Og du vil have at vi skal se dig ansigt til ansigt,
Du som selv er Gud,
Bærer af hans forvandlende kraft
Til alle tider og til alle folk.
Amen

Jesus og nogle få af hans disciple er gået op et højt bjerg. Og Jesus forvandles foran dem, træder nu frem i et andet og forklaret lys. De ser ham tale med Moses Udfrieren og med profeten Elias. De ser pludselig i lyset af både Loven og Profeterne, i lyset af alt det, som er sagt og håbet i Det gamle Testamente.

¤

Skal vi ikke blive her, spørger disciplen Peter. Lad os bygge hytter heroppe og fortsat være i dette lys og her leve lykkeligt til vores dages ende.

Hvor jeg dog forstår Peters trang. Tænk sig at være der, hvor al smålighed og politisk spin er væk. Være der, hvor der er mening og hvor livet føles nærværende og rigt. Tænk sig at slippe ud af alle intrigerne og angsten for at tabe ansigt.

Men vel må vi sande, vi slipper ikke for at tage livtag med den liv, vi er en del af. Det er vigtigt, at Jesus med sine disciple går ned igen fra bjerget, som det var vigtigt at Gud forlod sin himmel og lod sit ord blive kød og blod, da Jesus blev født i Betlehem.

Evangeliet er et kald til at tage del i de trakasserier, som der er så mange af her. Vi skal kaste os ind i dette samfund.

Men vi skal så også, og det må vi aldrig glemme, gøre det i tillid til at Guds lys netop findes her, ikke kun højt oppe på bjerget men også i lavlandet og i skyggen, ja hvor vi mennesker end færdes og går. Ja, selv ved verdens ende.

For det er jo evangeliet: det glædelige budskab om, at Guds lys er os givet. Vi er sat ind i en sammenhæng større end os selv, og vi er ikke kun overladt til vores eget mørke. Nej, Guds ord, Guds ånd, ertilstede midt i blandt os.

Og heraf følger, at der er andet og mere til end de rænker, vi selv er en del af. Kærlighed, sandhed og nåde, barmhjertighed, godhed og mildhed er ikke kun tomme ord i en gammel bog. Nej, de har virkelighedskraft i kraft af Guds godhed.

Jesu forklarelse på bjerget er vigtig, ligesom det er vigtigt at han gik ned igen fra bjerget, ned mod sin påske, sin død på korset langfredag.

Hvor har vi dog brug for både lys lige her og Guds nærvær.

Begge dele er vi givet i Jesus Kristus

Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677