Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

Søndag Septuagesima

Jeg forventer ikke, at du forstår rimeligheden i Jesu lignelse i dag:

At herremanden giver sine ansatte det samme selv om den ene har arbejdet hele dagen mens en anden kun arbejdede en time.

At han sådan uden videre ser hen over den enkeltes arbejdstid er åbenlyst urimeligt.

Herremanden har ret til at gøre det, han gør.  Men man kan jo spørge om det er klogt, hvis han også skal han have ansat nogle i morgen? Strateg og tænke frem af, er måske ikke denne herremands stærke side.

*

Men hør nu lignelsen uden at lade dig fange af sammenligningernes tyranni: dvs. uden tanke på, hvor meget du får i forhold til den du arbejder sammen med.

Ja lad dig ikke distrahere af sammenligningen med andre, men hør generøsiteten i lignelsen.

Herremanden giver sine daglejere sådan at de kan klare sig hver især. De får hver en denar. 

Herremanden strør som sædemanden i en anden af Jesu lignelser rundhåndet ud.

*

Netop i det lys er der så megen trøst i denne lignelse: 

Menneskets liv er ikke kun et spørgsmål om noget for noget. Og det handler ikke kun om hvad du kan præstere og yde. 

Langt vigtigere end det, du selv præsterer, magter og kan (ja over alle vores fejlslagne handlinger og vores magtesløshed), er det, at vi er mødt af Gud, som vil os og fortsat drager omsorg for alt det, han har skabt.

Det er hovedpointen i lignelsen: så håbefuldt, det er at; “Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligt om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård.”

Lad os bede
Herre
Gud Fader i himlen,
Din godhed rækker ud over alle grænser.
Du giver de sidste det samme som de første
Og vækker med din grundløse nåde
Både glæde og uro i vores hjerter.
Vi beder dig:
Hjælp os med at dæmpe vores selvretfærdige harme
Og før os ud af sammenligningernes helvede
Hvor vi slår tomme slag i luften og jag efter vind.
Få os i stedet til at le af os selv,
Og lad din gavmilde natur smitte af på os
Så vi med let hjerte tager det arbejde på os,
Som vi har fået.
Hjælp os med at tænke stort,
Du som er fra evighed og til evighed.
Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677