Nyt fra Ribe Stift

 

Vejledning om begravelsesform ved bisættelser

Her er den fulde vejledning fra biskopperne om begravelsesform ved bisættelser

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk