Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 13. september 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - den 13. september 2022

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard,  Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Ole Witte Madsen, Preben Kræn Christensen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 7. september 2022

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

 

3 - Kvartalsrapporter 2. kvartal 2022 fra menighedsråd

 

Bramming kirkekasse

Vester Vedsted – Hviding kirkekasse

 

Sager: Kvartalsrapporter 2022 – Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2022-13452)

Godkendt.

4 – Fra Obbekær MR, Synsrapport 2022

 

 

Sager: Syn 2022-Ribe Domprovsti (2022-16194)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

5 – Fra Ribe Kirkegårde, Tillæg til kirkegårdsvedtægten

 

Bestyrelsen for Ribe Kirkegårde sender til provstiudvalgets godkendelse tillæg til kirkegårdsvedtægten.

 

Sager: Kirkegårdsvedtægt – Ribe Kirkegårde (2022 - 26904)

 

Provstiudvalget vil gerne have præsenteret projektet på stedet, inden der tages endelig stilling til tillægget til kirkegårdsvedtægten. Datoen for præsentationen forslås til at være mandag den 10. oktober 2022 kl. 14.00

6 – Arrangement om udsatte børn

 

Ole Madsen vil gerne have emnet "Menighedens og præstens ansvar i forhold til indberetning af overgreb mod børn" drøftet og eventuelt bevilling til udgiften på de 12.000 kr. + transport?

 

Sager: Møder og temadage mellem provstiudvalg og andre (2018-25577)

 

        

Beslutningen udsættes til den nye domprovst er tiltrådt og skal drøftes på et præstesamråd.

 

Ole Madsen deltog ikke i punktet.

7 – Afslutning af budget 2023 – Ribe Domprovsti

 

 

Sager: Budget 2023 - Ribe Domprovsti (2022 - 8035)

Budgetoplægget blev gennemgået inden fremlæggelsen på efterfølgende budgetsamråd. På budgetsamrådet blev det besluttet, at det resterende beløb på kr. 88.024 bliver tilføjet midlerne på kr. 400.000 til samarbejder i henhold til menighedsrådslovens §43a.

 

8 – Eventuelt

 

 

 

 

2022 - 26890- Ribe Domprovsti – Møder 13-09-2022,17:15

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677