Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat 25. januar 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 25-01-2023 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

 

Korlederne Jonas, Benedikte og Benjamin deltog i starten af mødet og fortalte om arbejdet med korene i Ribe sognene. Provstiudvalget ønsker at følge op på korarbejdet om 1 års tid.

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 7. december 2022

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten deltog i sidste uge i et "byggemøde" vedr. nyt sognehus i Roager, hvor Esbjerg Kommune også deltog. Sydvestjyske Museer skal muligvis foretage udgravninger på stedet, udfaldet undersøges nærmere. Kirkebogsføringen for Vadehavspastoratet klares fortsat af kordegnen i Bramming, indtil den nye præst i Vester Vedsted har fået sine kurser. Stillingen som sognepræst i Farup er genopslået til besættelse pr. 1.5.2023, Jørgen Hanssen er ansat som vikar indtil da.

3 – Fra Gørding MR, Ansøgning om bevilling fra 5% midlerne

 

Domprovsten har administrativt godkendt ansøgningen fra Gørding menighedsråd om 5% midler til dækning af uforudsete til ekstra lønudgifter kr. 149.507,25 i forbindelse med en længere sygemelding af kirketjener samt udgifter kr. 68.318,76 til en ny kompressor til kapellets køleanlæg.

 

Sager: Ansøgning 5% midler - Gørding menighedsråd (2022 - 37731)

 

Godkendt.

4 – Midler til istandsættelse af orglet i Mandø kirke

 

Domprovsten har administrativt givet Mandø Menighedsråd lov til at bruge op til kr. 43.125 af midler fra salget af øens præstegård til istandsættelse af orglet i Mandø kirke.

Sager: Henvendelse - Mandø Menighedsråd - frigivelse af midler (2021 - 31267)

 

Godkendt.

 

 

5 – Fra Ribe Kirkegårde, Godkendelse af indgangsparti til Ribe gamle Kirkegård

 

Bestyrelsen for Ribe Kirkegårde sender ansøgning om fornyet behandling af indgangsparti til Ribe gamle Kirkegård. Bilag til sagen er sendt til provstiudvalget 4. januar 2023.

 

Sager: Byggesag - Bro til Ribe gamle kirkegård (2019 - 4684)

Provstiudvalget tager materialet til efterretning og det sendes til Ribe Stift til godkendelse.

 

 

6 – Fra DKM, hjemmesider og kommunikationsløsninger - præsentation

 

Domprovsten har haft møde med DKM om ny hjemmeside til Ribe Domprovsti. DKM har efterfølgende sendt et tilbud, det årlige abonnement lyder på kr. 8.495, -. I det årlige abonnement er inkluderet: fri support, opgradering og løbende udvikling af skabelonen.

 

Sager: Hjemmeside (2019 - 11665)

Godkendt.

 

Domprovsten arbejder videre med projektet.

7 – RAMS – evt. kontingentstigning fra januar 2024

 

Gennem mange år har Ribe Stift finansieret den teologiske medarbejder i RAMS. Fra 1. januar 2023 er dette ikke længere muligt, da stiftet fremadrettet ikke har midler til at lønne teologers pædagogiske arbejde. Derfor skal RAMS fremover selv finansiere den teologiske deltidsstilling, hvilket betyder en årlig merudgift på ca. 300.000 kroner. Bestyrelsen ønsker at bibeholde en medarbejder, der kan være garant for den teologiske faglighed. På efterårets provstemøde var RAMS’ økonomiske udfordring på dagsordenen, og provsternes løsningsforslag blev, at man over en femårig periode gradvist kunne hæve provstiernes kontingent samtidig med, at RAMS’ egenkapital nedbringes, så lønudgiften til Rams teologiske medarbejder ville være fuldt dækket fra 2028. Provstiudvalget skal godkende fremsendte løsningsforslag.

Sager: RAMS - Ribe Domprovsti (2018 - 40610)

 

Godkendt.

Merudgiften finansieres af PUK kassen, så der reduceres ikke i ligningen til kirkekasserne.

8 – Fra Ribe Domsogn, udlejning af jordarealer

 

Ribe Domsogns Menighedsråd fremsender til godkendelse 2 lejekontrakter for kirkejord med Søren F. Mortensen, Munkevej 12, 6760 Ribe. Jordlejen omfatter Matr. nr. 283 m.fl. Søndermarken, Ribe Jorder af areal 82.363 m2, beliggende Bjerrumvej, 6760 Ribe. Lejen er aftalt til 32.700 kr. der beregnes moms af lejen. Lejeperioden er fra 1. januar 2023 til 31. december 2027. Jordlejen omfatter Matr. nr. 68 m.fl. Søndermarken, Ribe Jorder af areal 18.648 m2, beliggende Degnevej, 6760 Ribe. Lejen er aftalt til 7.300 kr. der beregnes moms af lejen. Lejeperioden er fra 1. januar 2024 til 31. december 2027. Udlejning af arealerne har været i udbud.

 

Sager: Ribe Domsogn - Jordleje - Forpagtningskontrakter (2023 - 2552)

Godkendt.

9 – Planlægning af fællesmøde mellem Provstiudvalget ved Ribe Domprovsti og Skads Provstiudvalg 22. februar 2023

 

 

Provstiudvalgets forslag til dagorden: Fælles HR medarbejder Fælles økonomikontor - udfordringer og erfaringer drøftes. Opdatering af gaveregulativ Skads provstiudvalg kontaktes, om de har nogle forslag.

Der bestilles noget mad til efter mødet.

10 – - Årets provstiudvalgskonference - Sæt kryds i kalenderen

 

Orienteringspunkt. Landsforeningen samler hvert år provstiudvalgene fra hele landet til en faglig konference. I år foregår konferencen på Trinity Hotel i Fredericia den 11. marts fra 10.00-15.30.

 

Sager: Møder og temadage mellem provstiudvalg og andre (2018 - 25577) Bilag: Aktdokument

 

Taget til efterretning.

 

 

 

11 – Fra Landsforeningen af MR, Nyt redskab til at se migrantgrupper på sognebasis

 

Orienteringspunkt.

 

Sager: Information fra forskellige organisationer (2020 - 10606)

Taget til efterretning.

12 – Jernved MR, likviditetslån til orgel

 

Jernved menighedsråd ansøger om et likviditetslån på kr. 600.000 i forbindelse med betaling af 2. rate til Marcussen & søn for nyt orgel til Jernved kirke. Jernved kirkekasse får i ligning i år tildelt kr. 2.250.000 til orglet, der er fordelt over 12 måneder med kr. 187.500 pr. måned.

 

Sager: Jernved kirke - nyt orgel (2018 - 22337)

Godkendt.

13 – Eventuelt

 

 

2022 - 37724 - Ribe Domprovsti – Møder 25-01-2023,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677