Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 13. juni 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti i forbindelse med rundtur 13. juni 2023 kl. 12.00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard,  Simon Vedstedsen, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

Afbud: Birthe Appel Pedersen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 30. maj  2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

I forbindelse med beregning af nye kirkegårdstakster mangler 7 kirkegårde at aflevere.

 

3 - Kvartalsrapporter 1. kvartal 2023 fra menighedsråd i Ribe Domprovsti

 

Vester Vedsted - Hviding kirkekasse

Spandet - Roager kirkekasse

Kalvslund kirkekasse

Jernved kirkekasse

Hjortlund kirkekasse

Gørding kirkekasse

Farup kirkekasse

Hunderup kirkekasse

 

Sager: Kvartalsrapporter 2023 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 12192)

Godkendt.

4 – Menighedsrådenes synsforretning over kirker og kirkegårde 2023 i Ribe Domprovsti

 

Kalvslund kirke

Sognehuset i Gredstedbro

Farup kirke

Vejrup kirke

 

Sager: Syn 2023 - Ribe Domprovsti - Synsforretning kirker og kirgegårde (2023 - 12896)

 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

Ligningsbeløbet til Sognehuset i Gredstedbro blev drøftet.

5 – Til alle menighedsråd og provstier, Fra Nationalmuseet, ny hjemmeside med mange flotte billeder og beskrivelser, der vedrører kirkens byggesager.

 

Til orientering.

 

Sager: Henvendelse - Nationalmuseet - Medarbejder - Nationalmuseets Kirkekonsulenter - kontaktliste - hjemmeside (2022 - 30044)

 

 

 

Taget til efterretning.

6 – Nyt fra Folkekirkens Grønne Omstilling

 

Til orientering.

 

Sager: Grøn omstilling (2023 - 14408)

        

Taget til efterretning.

7 - Eventuelt

 

 

 

 

2023 - 17186- Ribe Domprovsti – Møder 13-06-2023,12:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677