Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra budgetsamråd 14. september 2023

 

Referat

Efterårets offentlige budgetsamråd for Ribe Domprovsti

14. september 2023 kl. 19.00

Sognehuset i Gredstedbro

 

1. Gennemgang af provstiudvalgets forslag til budget 2024 for de kirkelige kasser.

Domprovsten gennemgik forslaget på PowerPoint, herunder menighedsrådenes ønsker til budget 2024.

 

2. Forelæggelse af provstiudvalgskassens budget 2024.

Forslag til provstiudvalgskassens budget blev fremlagt på PowerPoint, herunder også punkt 3.

Budgetsamrådet godkendte, at de ikke fordelte midler kr. 964.285 blev afsat til reserven. Desuden blev det enstemmigt godkendt, at reserven må overstige 5% af ligningsbeløbet afhængig af, hvad  saldoen på kontoen med de nuværende 5% midler er ultimo 2023.

 

3. Evt. vedtagelse af afholdelse af udgifter i henhold til menighedsrådsloven §43

Budgetsamrådet besluttede/godkendte, at der som tidligere år afsættes kr. 400.000 i provstiudvalgskassen til:  Kristendomsundervisning af asylansøgere, fælles annoncering af gudstjenester, konfirmationsforberedelse og som noget nyt blev tilføjet abonnement på fugt loggere, der er monteret i kirkerne.

 

4. Den flerårige økonomiske prognose, herunder drøftelse af provstiets økonomiske målsætning og prioritering af større anlægsarbejder.

Listen med større anlægsarbejder i 2024 og 2025 blev gennemgået på PowerPoint.

 

5. HR-konsulent i Ribe Domprovsti.

Opfølgning og status på ansættelse af HR-medarbejder i Ribe Domprovsti sammen med Skads Provsti.

 

6. Generel orientering fra provstiet.

Orientering om ændring af tildeling af licenser til folkekirkens it-systemer. Der vil blive stillet 2 licenser til rådighed for hvert menighedsråd. Menighedsrådet har mulighed for at tilkøbe flere licenser.

Status på genberegning af kirkegårdstakster. Der vil blive afholdt et møde for kirkegårdenes personale den 10. oktober på Gredstedbro Hotel, hvor kirkegårdenes fremtid bl.a. skal drøftes.

Den 22. november kl. 19.00 vil der blive afholdt et fællesmøde for menighedsrådsformænd, valgte kasserere, kontaktpersoner og kirkeværger i Ribe Domprovsti.

 

7. Eventuelt.

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677