Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 20. februar 2024

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 20-02-2024 kl. 17:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen,  Morten Fester Thaysen

Afbud: Pia Sørensen Skov

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 31. januar 2024

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

 

 

Berørte menighedsråd er inviteret til orienterende møde i Ribe den 2. april med Clever vedr. opstilling af ladestandere.

Ribe Domsogn er i fuld gang med at søge fonde til det kommende restaureringsarbejde i Ribe Domkirke.

Jens Løkkegaard kom med opfølgning på reparation af stråtaget og skotrenden på kirkehuset i Farup.

3 -  Fra Farup MR, Projekt kirkemur

 

Farup menighedsråd sender et projekt om opretning af granitsokkel ved Farup kirke udarbejdet af Jørgen Overbys tegnestue til provstiudvalgets vurdering. Der har i flere år været fugtskade på syd væggen under prædikestolen i Farup kirke. Det skyldes formentlig, at kirkens granitsokkel på dette sted hælder indad, så regnvand ikke ledes væk fra kirkens murværk. Finansieringen af projektet er stadig uafklaret.

 

Sager: Ansøgning - Farup MR -Projekt kirkemur - Farup kirke (2024 - 5213)

 

Provstiudvalget foreslår, at projektet udskydes indtil videre. Menighedsrådet opfordres til at søge en midlertidig løsning.

 

Jens Løkkegaard deltog ikke i punktet.

4 –  Fra Vester Nykirke Menighedsråd, disponering af bevilgede midler til varmepumpe

 

Vester Nykirke har i 2024 fået bevilget 150.000 kr. til en luft/vand varmepumpe i funktionærboligen. De har indhentet 2 tilbud og den billigste lyder på 120.000 kr. Derfor søger de om tilladelse til, at bruge de overskydende penge til renovering/op pudsning af lysekroner i kirken.

 

Sager: Budget 2024 - Ribe Domprovsti (2023 - 7713)

Provstiudvalget godkendte at overskydende penge fra køb af varmepumpe anvendes til renovering og op pudsning af lysekroner i kirken.

5 - Sognehus og graverbygning ved Roager Kirke

 

Provstiudvalget skal drøfte projektet og økonomien, der er blevet væsentligt forøget. Til opførelse af sognegård ved Roager kirke får Spandet-Roager i ligning i 2024 kr. 1.825.000, det er inkl. kr. 250.000 til udgravning af Sydvestjyske Museer. Dertil kommer provenu kr. 2.100.000 for salg af den gamle præstegård, så i alt kr. 3.925.000

 

Sager: Roager kirke - Opførelse af ny sognegård og graverbygning (2022 - 13666)

Provstiudvalget kan ikke imødekomme den væsentlige forøgelse af budgettet for sognehus og graverbygning ved Roager kirke. Provstiudvalget vil bede menighedsrådet om at gentænke projektet. Domprovsten, formanden og Simon Vedstedsen deltager i Spandet-Roager næste menighedsrådsmøde.

 

Birthe Appel Pedersen deltog ikke i punktet.

 

6 – Fra Spandet og Roager Sognes menighedsråd, salg af matrikel til Better Energy

 

Spandet-Roager menighedsråd har modtaget en henvendelse fra Better Energy, der gerne vil købe/leje jorden på matrikelnummer 312 beliggende Vestermarksvej, Roager, 6760 Ribe. I den forbindelse vil de gerne vide, hvordan provstiudvalget forholder sig til salg/leje af kirkens jord til solcelleanlæg.

 

Sager: Henvendelse - Spandet-Roager Sognes MR – Better Energy - Matrikelnummer 312, Ø. Aabølling ejerlav - solceller (2023 - 13611)

 

Domprovsten er orienteret om, at Ribe Stift er ved at undersøge nærmere bestemmelser vedr. salg af kirkens jord og afgørelsen af undersøgelsen afventes. Domprovsten og formanden deltager i Spandet-Roager næste menighedsrådsmøde, hvor sagen gennemgås.

 

Birthe Appel Pedersen deltog ikke i punktet.

7 – Regnskab 2023

 

Provstirevisor tilbyder at deltage i et årligt møde med deltagelse af provstiudvalg, kasserere og regnskabsførere.

Regnskab 2023 for provstiudvalgskassen for Ribe Domprovsti vil, hvis muligt blive fremlagt for provstiudvalget med forslag til resultatdisponering.

 

Sager: Regnskab - PUK 2023 - Ribe Domprovsti (2023 - 2057)

Provstiudvalget vil gerne have et møde med provstirevisor så sent som muligt i efteråret.

 

Udkast til regnskab og resultatdisponering 2023 for provstiudvalgskassen blev fremlagt. Provstiudvalget godkendte udkastet.

8 - Fra Ribe Kirkegårde, tillæg til kirkegårdsvedtægten

 

Ribe Kirkegårde sender tillæg til kirkegårdsvedtægten vedr. reserverede gravsteder til provstiudvalgets godkendelse.

 

Sager: Kirkegårdsvedtægt - Ribe Kirkegårde (2022 - 26904)

Provstiudvalget godkendte tillægget.

9 - Eventuelt

 

 

 

Provstisekretæren forventes at være sygemeldt det meste af marts måned. Det foreløbige budgetsamråd afholdes den 21. marts 2024, dagsorden udarbejdes og udsendes i næste uge.

10 - Peter Sode Jensen orienterer om migrantarbejde i Ribe Stift.

 

 

Orientering om migrantarbejdet, vil komme med som et punkt på budgetsamrådet den 21. marts 2024.

2024 - 4815 - Ribe Domprovsti – Møder 20-02-2024,17:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677