Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Prædikener

20. søndag efter trinitatis

Det skal nu være slut med mishandle, slå ihjel og kaste andre ud i mørket

Apostlen Paulus skriver i epistlen til denne søndag, i sit brev til menigheden i Efesus, at de skal lade sig fylde af ånd. Han skriver: ”Lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange og spil af hjertet for Herren og sig altid Gud Fader tak for alt i Vor Herre Jesus Kristi navn”.

Paulus kommer med denne opfordring på baggrund af en stærk erfaring af, at den tid, han selv lever i, er præget af megen og stor ondskab.

I en sådan formørket og krigsplaget verden er det da vigtigt, at vi handler som vise ikke som uvise. Ikke løber efter ondskaben, ikke søge krigen, men freden, ja søger det gode og vender os udad mod andre i kærlighed og med glæde.

¤

”Lad jer fylde af Ånden, tal til hinanden med salmer, hymner og åndelige sange og spil af hjertet for Herren og sig altid Gud Fader tak for alt i Vor Herre Jesus Kristi navn”.

Synes du, at det lyder umiddelbart fromt med al den snak om åndelige sange, salmer og lovprisning af Gud, så hører du for lidt i Paulus opfordring.

Det er ord ikke blot til engle, men til mennesker nok skabt i Guds billede men samtidigt syndere.

Paulus formaninger rummer nemlig andet og mere end opfordring til fromhedsytringer og øget kirkegang.

At lade sig fylde af Ånden er at lade kærligheden slå rod i sig og lade den være det bærende for menneskets liv og handlinger.

Og forstå det sådan helt konkret ned og ind i din dagligdag og i dine relationer med andre.

Du er ikke perfekt, det fortæller Ånden, Guds ånd, dig, men du er omvendt heller ikke intet og ingenting værd, for Gud har sendt sin Ånd, og den blæser, hvor den vil, kan trænge ind overalt og fylde nok så formørkede og indestængte sind.  

Nu fyldt af Ånden, det tør vi tro, slipper vi aldrig afsted med kun at hvile i os selv og i vores egen tankesæt. Se underet står foran dig: den anden, de andre.

At lade sig fylde af Ånden, er at lade sig fylde af den kærlighed, som Paulus selv et andet sted karakteriserer ved, at den ikke søger sig selv.

At være fyldt af Ånd er at leve i en åbenhed overfor den verden, vi er en del af og her konkret have omsorg for din næste.

Det skal nu være slut med mishandle, slå ihjel og kaste andre ud i mørket, sådan som vi hører det fortalt i Jesu lignelse i dag og sådan, som vi ser det ske rundt om i denne krigsplagede verden.

Du er skabt til noget andet, inviteret ind.

Gud hjælp os til at lade os fylde af din Ånd.

Amen

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677