Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Vær med til en inspirationsaften i Ribe Stift, hvor vi skal blive klogere på, hvordan vi forkynder for unge.


Prædikener

Jesus Kristus.
Du menneskesøn og kvist fra Isajas stub
Dit ord stråler ud af himlens skyer,
Og du skyder frem af det døde træs rod.
Alle steder du kommer,
Vokser forventningen til din dom og nåde.
Vi beder dig:
Gør os lydhøre for...


Stillingsopslag

Vi søger en administrativ medarbejder til Ribe Stift til indgå i et teamsamarbejde om varetagelsen af centrale opgaver som sekretær for biskoppen. Stillingen er på 25 timer og tidsbegrænset ind til den 31. december 2024.


Invitationer

Vi gentager succesen fra sidste år.


Prædikener

Et nyt kirkeår begynder i dag. Søndagens tekst er Jesu indtog i Jerusalem, og hans indtog skal vi i dag høre som et indtog ind i menneskers verden, ind i vores tid, huse og byer.

Indtoget i Jerusalem og hyldesten af ham skal vi...


Prædikener

I flere af de bøger, jeg har læst i det forgangne år, har jeg bidt mærke i, at der er noget, som særligt har mærket disse forfattere og motiveret dem til at skrive. En dramatisk og omvæltende begivenhed i verden, som har kaldt på...


Jeg er glad og taknemmelig for modtagelsen. Nu glæder jeg mig til at lære folk at kende i domprovstiet. Jeg glæder mig til arbejdet.


Prædikener

Apostlen Paulus skriver i det uddrag af sit brev til menigheden i Efesus, som hører denne søndag til følgende: Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden,...


Stillingsopslag

Vi søger en ny husassistent på tilkaldebasis primært i eftermiddags-og aftentimerne til at bistå ved møder med mødeopdækning, anretning og afrydning efter møderne. Du skal levere en god service.


Prædikener

Han gik på sine gamle dage i en sort uld frakke og med en stok i hånden. Jeg har en klar erindring om, hvordan han brugte stokken, rakte ud med den, pegede på en af sine skulpturer i haven, lagde stokken på en figur i granitten,...


 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk